Rekrutacja

Zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 marca 2020 r. /Dz.U. z 2020r. poz. 530/
§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
 
Poniżej publikujemy listę dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2020/2021

 

Lista dzieci w linku tutaj.