Regulamin

REGULAMIN 

 

§1. [SERWIS – WARUNKI KORZYSTANIA]

  1. Serwis jest tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora.

  2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.

  3. Korzystanie z Funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

  4. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy.

  5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

  6.