Procedura przydziału dzieci do grup

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 10

 z dnia 02.03.2020r.

  

Procedura przydziału dzieci do grup/oddziałów

oraz łączenia grup wiekowych

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego

w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,
do pobrania tutaj