O nas

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Publicznego Przedszkola nr 10

w Jastrzębiu - Zdroju

 

„Działać tak, aby wydobyć z innych to, co najlepsze  i wydobyć to co najlepsze z nas samych”

A.ADLER

          

Rozwój i funkcjonowanie placówki podporządkowane zostały stworzeniu profilu przedszkola kreatywnego, innowacyjnego, które będzie swoistą Akademią Kreatywności, która połączy pasję naukowej dociekliwości z artystyczną twórczością przedszkolaków i aktywnością rodziców. Wszystkie działania opierać się będą na następujących filarach pracy przedszkola: kreatywności, diagnozie, indywidualizacji, inspirującym środowisku edukacyjnym, dialogu środowisk, zarządzaniu oraz będą dotyczyć wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego - dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora i środowiska lokalnego.

KREATYWNE PRZEDSZKOLE – TWÓRCZE DZIECKO, AKTYWNY RODZIC

"Aby rozwijać się, wzrastać
osiągnąć pewność siebie
dzieci muszą dotykać, bawić się,
pracować, doświadczać piękna,
różnorodności, złożoności świata,

muszą rozwijać smak aktywności, twórczości”

Bruno Ferrero

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

„Misja czyli posłannictwo – ważne, odpowiedzialne zadania do spełnienia”

 

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, twórczością, radością…

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

„Wizja (…) to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie, a także wytyczenie dróg do jej osiągnięcia”

 

Dziecko badaczem, twórcą, odkrywcą

 

Każde dziecko w naszym Przedszkolu dostanie „klucz do wiedzy”, „buty siedmiomilowe” do pokonywania własnych zahamowań i słabości, „Złotą Rybkę” do spełniania dziecięcych marzeń, które szybują wysoko i siłę do wznoszenia się wraz z nimi.