Mądre Sówki

 

 

Grupa ,, Mądrych Sówek"brała udział tak jak wszyscy w naszym przedszkolu w akcji informacyjno- edukacyjnej

pt. ,,Wirusoochrona", zainicjowanej przez WSSE w Katowicach.

Dzieci podczas zajęć w przedszkolu o tematyce zdrowotnej pogłębiały wiedzę  z zakresu:

- zapobiegania chorobom zakaźnym

- profilaktyki koronawirusa  i grypy

-prawidłowego mycia rąk i wyrabiania nawyków dbania o higienę